De BoostCartoon methode – Neem een kijkje achter de schermen

Welkom bij mijn eerste blog post!

Ik wil jullie vertellen wat de gedachte is achter de BoostCartoon-workshop voor scholen, want ik heb de gekozen methode natuurlijk niet zomaar uit mijn duim gezogen.

Waarom focus ik mij met de BoostCartoon-workshops zo op het verbeteren van het zelfbeeld en waarom kies ik voor een creatieve vorm? Dat leg ik hier uit.

Het zelfbeeld en de toekomst

Zelfverzekerdheid komt onder andere voort uit een goed zelfbeeld. Kinderen met een goed zelfbeeld zullen zelfverzekerder opgroeien en een evenwichtig lid van de samenleving vormen. Een positief zelfbeeld voorkomt een minderwaardigheidscomplex. Het onderzoek van Trzesniewski et al. (2006, p. 381) schetst een afschrikwekkend beeld van de consequenties die volwassenen ervaren ten gevolge van een laag zelfbeeld op de weg naar volwassenheid. Zij stellen dat een laag zelfbeeld tijdens de puberteit negatieve gevolgen zal hebben tijdens het volwassen leven in vergelijking met hen die opgroeien met een positief zelfbeeld. Denk hierbij aan slechtere mentale en fysieke gezondheid, slechtere economische vooruitzichten en meer crimineel gedrag tijdens het volwassen leven.

Deze schrikbeelden klinken misschien overdreven, maar laten we niet vergeten dat het vooral erg oneerlijk is als iemand zijn eigenwaarde niet inziet. Iedereen is van waarde en geweldig op zijn eigen manier en hoe zonde zou het zijn als iemand zijn eigen potentieel niet herkent en zich minderwaardig voelt of gaat voelen.

Zelfbeeld in de klas

Maar geen zorgen! Gelukkig kan er iets aan gedaan worden. School en specifiek gezien klasgenootjes hebben een grote invloed op het zelfbeeld van kinderen. Volgens het nog altijd relevante onderzoek The Contribution of Teacher and Classmate Support to Self-esteem van Susan Harter (1996) hechten kinderen dan ook de meeste waarde aan oordelen van leeftijdgenoten en minder aan die van leerkrachten en ouders.  Harter ziet het klaslokaal als een publieke arena, waarin intense sociale vergelijkingen worden gemaakt tussen die leeftijdgenoten. Dit houdt eigenlijk in, dat de goedkeuring of afkeuring van klasgenootjes een zeer belangrijk effect kunnen hebben op het zelfbeeld van kinderen. Daarnaast is school een sociale context waaruit je niet kunt ontsnappen. Als een leerling dagelijks afkeuring, afwijzing en verwaarlozing van zijn klasgenootjes moet ervaren, zal dit de eigenwaarde aanzienelijk aantasten. Dit is dus de plek waar het zelfbeeld het meeste beïnvloed wordt en dus verbetert kan worden.

De oplossing

Ik ben zelf sterk van mening dat er kracht en schoonheid voortkomt uit verscheidenheid en dat afkeuring vooral gebaseerd is op onwetendheid. Als we iets niet kennen, hebben we vaak al een mening klaar, omdat het niet aansluit bij wat wij ‘normaal’ vinden. En dat is natuurlijk heel raar. Want hoe kun je nou een oordeel over iets of iemand vellen als je geen of onvoldoende informatie hebt. En dit is precies het gedachtegoed dat ik wil doorbreken bij de leerlingen. Je gaat pas realiseren hoe iemand echt is als je diegene beter leert kennen.

Inherent aan de schoolomgeving worden er cliques en groepjes gevormd van vrienden. Zij kennen elkaar vaak door en door, maar hoe zit het met de andere klasgenootjes, waar ze verplicht dagelijks sociale interactie mee hebben? Die klasgenootjes leren ze niet kennen. Hierdoor worden vaak ongefundeerde meningen gevormd (Een fenomeen dat ook in de werksfeer voorkomt bij volwassenen, maar dat is een onderwerp voor later). Laten we alle leerlingen nou eens stimuleren om ook anderen buiten de vriendengroep te leren kennen. Met de groei van kennis over elkaar, groeit ook het respect voor elkaar.

De BoostCartoon-methode

Doordat een BoostCartoon-workshop zich richt op alle positieve en leuke aspecten van de klasgenootjes, zal de hele klas zich realiseren hoe leuk die leeftijdgenootjes eigenlijk zijn. Door de onwetendheid te elimineren, wordt ook een groot deel van de gelegenheid om te pesten geëlimineerd. Als de hele klas ziet hoe leuk iemand is, zal er ook geen ‘geldig excuus’ zijn om iemand een doelwit van persterijen te maken. Er ontstaat minder ruimte om te pesten, want er is meer respect voor elkaar. ‘Gewoon’, omdat je die ander beter kent.

De leerlingen leren bovendien omdenken; wat je niet leuk vindt aan jezelf, vindt een ander misschien wél heel erg leuk aan jou.  Seeing yourself through the eyes of others – ofwel: jezelf zien door de ogen van anderen. Daaruit volgt dat je met een beter zelfbeeld ook weerbaarder bent tegen onaardige opmerkingen.

Waarom dan ook tekenen?

Dat is een hele goede vraag. Het zelfbeeld verbeteren is dus ontzettend belangrijk in de schoolomgeving (en daarna ook in alle andere publieke arena’s). Maar waarom is het geven van complimentjes aan elkaar alleen niet genoeg? Waarom die complimentjes omzetten in een getekend portret?

Ik heb hier voor gekozen, omdat je hiermee twee vliegen in één klap slaat; namelijk het zelfbeeld verbeteren in combinatie met tekenonderwijs.

Het is natuurlijk al lang en breed bekend dat kunst belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Zo worden de fijne motoriek, cognitieve ontwikkeling, rekenkundige – en taalkundige vaardigheden gestimuleerd (Rymanowicz, 2015).

Je vertaalt een waarneming naar een illustratie op papier. Dit is een vorm van creativiteit die weer zorgt voor versterking van de verbeeldingskracht, een belangrijk persoonlijk vermogen in het verdere leven van een kind. Deze uitspraak van vermaard ontwikkelingspsycholoog Vygotsky vind ik dan ook erg veelzeggend.

‘…we should emphasize the particular importance of cultivating creativity in school-age children. The entire future of humanity will be attained through the creative imagination; orientation to the future, behavior based on the future and derived from this future, is the most important function of the imagination.’ (Vygotstky, 2004, p.87)

Vrij vertaald naar het Nederlands: De toekomst van de mensheid wordt bereikt door de creatieve verbeeldingskracht, zoals ons heden in het verleden ook bereikt is.

En daarnaast is het maken van een blijvende herinnering natuurlijk ook ontzettend leuk. De ingelijste tekening kan tijdens het opgroeien elke keer een boost zijn voor het zelfbeeld.

– ‘Zie nou wel hoe leuk anderen je vinden!’ –

En zeg nou zelf, een getekend portret waarin alle mooie complimentjes over jou verwerkt zitten, is toch een stuk persoonlijker en unieker dan een simpele foto.

 

Hopelijk heb ik jullie hiermee een duidelijker beeld gegeven van waar de BoostCartoon-workshop voor scholen op gebaseerd is.

 

Benieuwd wat de BoostCartoon-workshop voor jou kan betekenen?  Neem dan een kijkje op de pagina voor scholen of teambuilding.

Ik ben benieuwd naar gebeurtenissen bij jullie in de klas of daarbuiten waarbij het zelfbeeld een grote rol speelde. Laat het me weten in een reactie hieronder.

——————————————————————————————————————————————————————

Referenties

Harter, S. (1996). Teacher and classmate influences on scholastic motivation, self-esteem and level of voice in adolescents. In: J. Juvonen, ed., Social motivation Understanding children’s school adjustment, Cambridge: University Press, pp. 11 – 31

Rymanowicz, K (2015). The Art of Creating: Why art is important for early childhood development. [online] Michigan State University Extension. Available at: http://msue.anr.msu.edu/news/the_art_of_creating_why_art_is_important_for_early_childhood_development [Accessed 26 Jun. 2018].

Trzesniewski, K. (2006). Low Self-Esteem During Adolescence Predicts Poor Health, Criminal Behavior, and Limited Economic Prospects During Adulthood. Development Psychology, 42(2), pp. 381-390

Vygotsky, L. (2004). Imagination and Creativity in Childhood. Journal of Russian and East European Psychology, 42(1), pp. 7-97

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *